Prawo budowlane po 2020 r.

Prawo budowlane po 2020 r.

6 listopada 2019 r. rząd przyjął projekt nowelizacji prawa budowlanego, który wejdzie w życie w pierwszej połowie 2020 roku. Co nowego wprowadzą zmiany w prawie budowlanym?

Zmiany w prawie budowlanym mają na celu przede wszystkim usprawnić proces budowy (ograniczyć biurokrację i doprecyzować niejasności w przepisach) a także zwiększyć bezpieczeństwo pożarowe. Nowelizacja prawa budowlanego m.in. ogranicza liczbę dokumentacji niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę, upraszcza procedurę legalizacji samowoli budowlanych oraz poszerza listę przedsięwzięć, dla których pozwolenie na budowę nie będzie wymagane.

Zmiany w prawie budowlany od połowy 2020 roku

  • Aby usprawnić i przyspieszyć formalności nowelizacja prawa budowlanego wprowadza m.in. zmiany w obrębie projektu. Będzie się on składał z 3 części: projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu technicznego oraz projektu architektoniczno-budowlanego. Od momentu obowiązywania zmian w prawie budowlanym do wniosku o pozwolenie na budowę będziemy musieli dołączyć 3 egzemplarze projektu budowlanego (zamiast 4) , a projekt techniczny trzeba będzie złożyć w urzędzie dopiero w momencie składania wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie albo ze zgłoszeniem zakończenia robót.
  • Po wejściu w życie zmian w prawie budowlanym możliwe będzie też legalizowanie samowoli budowlanych według uproszczonej procedury. Z takiej możliwości będą mogli skorzystać właściciele obiektów, których budowę zakończono przynajmniej 20 lat temu i którzy przedstawią ekspertyzę techniczną potwierdzającą, że budynek może być bezpiecznie użytkowany.
  • Nowelizacja prawa budowlanego zwalnia także z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę m.in. przydomowego tarasu naziemnego oraz instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz budynku.
  • Nowe prawo budowlane obowiązujące od połowy 2020 r. wprowadza także obowiązek podłączania do sieci ciepłowniczej nowo budowanych lub gruntownie modernizowanych budynków, jeśli tylko istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci.

Jakie zmiany czekają nas od 2021 roku?

Z początkiem 2021 roku zaczną z kolei obowiązywać nowe warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT 2021). Wprowadzają one obostrzenia dotyczące współczynnika przenikania ciepła U poszczególnych przegród w budynku oraz ograniczają dopuszczalne maksymalne roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia.

  • Od 2021 r. współczynnik U ścian zewnętrznych nie będzie mógł przekraczać 0,20 W/(m²·K), podłogi na gruncie 0,30 W/(m²·K), dachu i stropodachu oraz stropu pod poddaszem nieogrzewanym 0,18 W/(m²·K). Współczynnik U w przypadku okien pionowych nie będzie mógł być wyższy niż 1,1 W/(m²·K), dla okien połaciowych maksymalna dopuszczalna wartość będzie wynosiła 1,3 W/(m²·K), a dla drzwi zewnętrznych 1,5 W/(m²·K).
  • Od 2021 roku maksymalne roczne zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia zostanie zmniejszona z 95 do 70 kWh/m²·rok.

Aby spełnić nowe warunki techniczne obok odpowiedniej termoizolacji przegród domu konieczna będzie inwestycja w instalacje i urządzenia pozwalające wykorzystać energię ze źródeł odnawialnych m.in. do ogrzewania, chłodzenia czy wentylacji budynku (takich jak pompy ciepła, rekuperatory oraz instalacje fotowoltaiczne).

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://energeo.gd/wp-content/uploads/revslider/main-sixteenth/slider-1.jpg);background-color: rgba(0,0,0,0);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 300px;}